เรื่อง : ประชุมชี้แจง ศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมชี้แจง ศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1845 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย

นางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษาและนายวิทยา อุดไทย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจง

ศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer