เรื่อง : ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้เดินทางมาที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมืองพะเยาจ.พะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะบุคลากรครู และนักเรียนให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer