เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2035 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด โดยนางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาวและนางสิริญญา เรืองขจรเมธี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ใจ เป็นวิทยากร โดยมีการแบ่งกลุ่มและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละมาตรฐานและจัดทำสรุปผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer