เรื่อง : การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2039 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานประชุมครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ.อนุสรณ์ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer