เรื่อง : จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2032 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางมีนา   กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
เป็นคณะกรรมการบริหารวัคซีนโควิด 19  สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี 
และได้ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
โดยมีนายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer