เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการและรวมโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการและรวมโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการและรวมโครงการสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี กศน.อำเภอแม่ใจและ กศน.อำเภอภูกามยาว ร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมปัญญาสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer