เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นที่ กศน. ตำบลตุ่นใต้ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นที่ กศน. ตำบลตุ่นใต้ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 21 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นที่ กศน. ตำบลตุ่นใต้ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆภายในพื้นที่ กศน.ตำบล ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer