เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักศึกษา กศน. ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ เพื่อเตรียมตวามพร้อมก่อนสอบวัดผลและประเมินผลระดับชาติ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักศึกษา กศน. ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ เพื่อเตรียมตวามพร้อมก่อนสอบวัดผลและประเมินผลระดับชาติ

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

21 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักศึกษา กศน. ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ เพื่อเตรียมตวามพร้อมก่อนสอบวัดผลและประเมินผลระดับชาติของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ณ กศน.ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer