เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2032 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

20 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายพินิต แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน   ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา

 


 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer