เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสมภร อินตะสาร นักวิชาการศึกษา นิเทศติดตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนการบริหารจัดการขยะ "ชุมชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพลดปริมาณขยะ" สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสมภร อินตะสาร นักวิชาการศึกษา นิเทศติดตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนการบริหารจัดการขยะ "ชุมชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพลดปริมาณขยะ"

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2033 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

16 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสมภร อินตะสาร นักวิชาการศึกษา นิเทศติดตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนการบริหารจัดการขยะ "ชุมชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพลดปริมาณขยะ" ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านต๊ำพระแลหมู่ 11 ตำบลบ้านต๊ำอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer