เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดโครงการ "Smart Digital Prime" สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดโครงการ "Smart Digital Prime"

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 14 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดโครงการ "Smart Digital Prime" เพื่อฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้พัฒนาความสามารถ ในการจัดกรเรียนการสอนและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์     ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer