เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการและติด ประจำปีงบประมาณ2564 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการและติด ประจำปีงบประมาณ2564

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2032 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว2 กันยายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาระดับภาคและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer