เรื่อง : 23 สิงหาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการพิจารณาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564(รอบที่ 2) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : 23 สิงหาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการพิจารณาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564(รอบที่ 2)

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

23 สิงหาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการพิจารณาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564(รอบที่ 2) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการทุนการศึกษาฯ การนำเงินทุนไปใช้เพื่อศึกษาต่อและต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทิศทางการดำเนินงาน
ของกศน.อำเภอในสังกัด ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพัฒนางานต่อไป ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา

 


 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer