เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

13 กรกฎาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

๑. แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

๒. การรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ

๓. ระบบช่วยเหลือผู้เรียน "ห้วยแก้ว E-leaning

๔. ทบทวนการขอรับจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ

๕. การจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส ๔

๖. รายงานสถิติเอกสารแก้ไขคนอำเภอ

๗. รายการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๘. การละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือและการเรียนรู้

๙. การดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.

๑๐. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer