เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกพืชสมุนไพรต้านภัย Covid-19 ตามโครงการเพาะต้นกล้าพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกพืชสมุนไพรต้านภัย Covid-19 ตามโครงการเพาะต้นกล้าพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2032 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

1 กรกฎาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกพืชสมุนไพรต้านภัย Covid-19 ตามโครงการเพาะต้นกล้าพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 อาทิเช่น ฟ้าทะลายโจร ไพล ขมิ้น และกระชาย โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer