เรื่อง : 18 มิถุนายน 2564 นางมีนา​ กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงระเบียบการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช) ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meetings สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : 18 มิถุนายน 2564 นางมีนา​ กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงระเบียบการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช) ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meetings

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2030 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

18 มิถุนายน 2564 นางมีนา​ กิตติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา และนายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมการปรับปรุงระเบียบการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช) ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meetings เพื่อปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินงาน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) พ.ศ. .... ให้มีประสิทธิภาพ มีระเบียบการดําเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดําเนินการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงระเบียบดังกล่าวต่อไป ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer