เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Database System of Mae FahLuang HACLC (DM-HACLC) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Database System of Mae FahLuang HACLC (DM-HACLC)

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2032 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว16 มีนาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Database System of Mae FahLuang HACLC (DM-HACLC) พร้อมเสนอผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. และผู้บริหารที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer