เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ดิจิทัลชุมชนระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 64 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ดิจิทัลชุมชนระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 64

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2031 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

9 มีนาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ดิจิทัลชุมชนระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 64 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัล สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ได้ และมีทักษะการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือด้านดิจิทัล การใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน สำนักงาน อีกทั้งชี้แจงการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้รับทราบแนวทางในการดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer