เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน.

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2033 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

9 มีนาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน. โดยมีนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ โดยปีพุทธศักราช 2564 จะเป็นการจัดงานที่เน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและจริยธรรม ตามเป้าหมายหลักที่3 ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่5 พ.ศ. 2560-2569

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer