เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ดิจิทัลชุมชนระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 64 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ดิจิทัลชุมชนระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 64

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2033 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

8 มีนาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ดิจิทัลชุมชนระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 64 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Powerpoint ณ ห้องเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer