เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านการศึกษานอก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านการศึกษานอก

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2033 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว5 มีนาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) Non-formal National Educational Test โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงถึงขั้นตอน แนวปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากกรรมการคุมสอบให้ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ N-NET และระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2564 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer