เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการและประเมินโครงการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการและประเมินโครงการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2029 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว4 มีนาคม 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการและประเมินโครงการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 โดยมี ดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเรียนรวม กศน.เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer