เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา และนางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงานกศน. จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา และนางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงานกศน. จังหวัด

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2031 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว22 กุมภาพันธ์ 2564  นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา และนางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงานกศน. จังหวัดกลุ่มอิงดอยประจำปี2563 และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ ระดับพรีเมี่ยม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer