เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มกระเป๋าผ้าด้นมือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มกระเป๋าผ้าด้นมือ

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2032 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว15 กุมภาพันธ์ 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มกระเป๋าผ้าด้นมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและคนในชุมชน ให้สามารถประกอบอาชีพได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer