เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด 99 สู่ 100 ปี“ หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ” ประจำปี 2564 รุ่นที่ 5291/ พย.52 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด 99 สู่ 100 ปี“ หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ” ประจำปี 2564 รุ่นที่ 5291/ พย.52 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว15 กุมภาพันธ์ 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด 99 สู่ 100 ปี  “ หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ” ประจำปี 2564 รุ่นที่ 5291/ พย.52 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ กศน.อำเภอภูกามยาว โดยมีจุดประสงค์พื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและภารกิจของสภากาชาดไทย รวมถึงสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสา และ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อาสายุวกาชาดรู้จักเสียสละ รวมทั้งเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ณ ห้องประชุมอำเภอภูกามยาว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer