เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มกระเป๋าถือจากเชือกไหมดิ้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มกระเป๋าถือจากเชือกไหมดิ้น

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2036 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว10 กุมภาพันธ์ 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มกระเป๋าถือจากเชือกไหมดิ้น ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2564 (35ชั่วโมง) ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผนวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านรังสรรค์ชิ้นงานออกมาได้อย่างสวยงามและมีคุณค่า เหมาะเป็นของที่ระลึก ของฝากในราคาไม่แพง แถมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer