เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลบ้านปิน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลบ้านปิน

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2032 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

10 กุมภาพันธ์ 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยระบบ Google classroom และการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครู กศน.ตำบลบ้านปิน ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer