เรื่อง : โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1758 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เคเอ็ม พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างแบบทดสอบให้มี ตุลาคม คุณภาพ ได้มารตฐาน ไปในทิศทางเดียวกันวุฒิชัย เบิกบาน : สรุป
วุฒิชัย เบิกบาน: เรียบเรียง
วุฒิชัย เบิกบาน,ณัฐพงศ์ นนท์ศรี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กศน.จ.พย.: รายงาน
21/10/2563


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer