ประเภท : กิจกรรมของเรา
เรื่อง : ตรวจเยี่ยม ห้องสมุดประชาชน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ผู้เขียน : plan
เข้าชม : 79
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางมีนา กิตติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางนรินทร์สีริ จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
ได้ตรวจเยี่ยม ห้องสมุดประชาชน  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจสอบความพร้อมและมาตรการในการป้องกันโรคหลังจากได้มีการปิดให้บริการในช่วง เกิดโรคติดต่อโควิด2019 และเปิดให้บริการในปัจจุบัน