ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ผู้เขียน : plan
เข้าชม : 110
จันทร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ณ สนามสอบ กศน. ในสังกัด ภายในพื้นที่จังหวัดพะเยาทุกแห่งพร้อมนี้ นางมีนา กิติชานนท์ ให้ความห่วงใยกับนักศึกษาที่ดำเนินการสอบกำชับให้สนามสอบทุกแห่งดูแลนักศึกษาในการตรวจคัดกรองนักศึกษาและแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้นำหน้ากากอนามัยมาด้วย เพื่อให้นักศึกษามีการป้องกันโรค COVID-19 อย่างปลอดภัย