ประเภท : กศน.อำเภอเชียงม่วน
เรื่อง : บุคคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ \"กศน.ยุคใหม่กับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณและระบบสารสนเทศสำนักงาาน\\\"
blog name : nfe3407
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 835
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
พิมพ์  

บุคลากรกศน.อำเภอเชียงม่วน จำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณและระบบสารสนเทศสำนักงาน ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งจะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในด้านธุรการ สารบรรณและสารสนเทศในสำนักงานไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรณาธิการ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ
www.cmpnfe.com

รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน เดือน ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
nfe3407
กศน.อำเภอเชียงม่วน
18/2/2529
-
3 เรื่อง
[ มือใหม่ ]