ชื่อ - สกุล :นางมีนา กิติชานนท์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
หน้าที่หลัก :(Mrs.Meena Kitichanon)
Director Phayao Provincial Office of the Non-formal and informal Educati
ที่อยู่ :425 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
Telephone :-
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา (Educational Administration)
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา (Educational Administration)
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา (Educational Administration)
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา (Educational Administration)
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา (Educational Administration)
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มศึกษานิเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา (Educational Administration)
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา (Educational Administration)