ชื่อ - สกุล :นายทวีโชค เรืองขจรเมธี
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :MR.THAWECHOCK RUANGKAJORNMETEE
Educator
Chief of General Service Subdivision
ที่อยู่ :425 หมู่ 11 ต.ต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม :