[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
  

  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง 3 ช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
ผู้เขียน : plan
เข้าชม : 22
ศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง 3 ช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน”  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผ่าน ๓ ช่องทางการรับชม  คือ

๑. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐  ๑๕ ช่องสัญญาณ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
๓. บนสมาร์ทโฟน  แอบพลิเคชั่น  DLTV

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา Post : 29/พ.ค./2563
      เรียนรู้กับกศน.ผ่าน ETV Post : 18/พ.ค./2563
      กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง 3 ช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 Post : 15/พ.ค./2563
      นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 Post : 16/มี.ค./2563
      รับสมัคร การประกวดนางฟ้าจำแลง “Miss Phayao Beauty Queen 2020” งานฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 Post : 2/ธ.ค./2562ระบบหนังสือราชการออนไลน์ (E-Office)

Image

ระบบงบประมาณออนไลน์ (E-Budget)

Image

ระบบบุคลากรออนไลน์ (E-person)

Image

ระบบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

Image

ระบบผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้ใหญ่ (E-Register)

Image

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS60)

Image
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068

ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - ครู กศน.ดอทคอม