[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
  

  ประเภท : ข่าวสารจากหน่วยงานราชการ
เรื่อง : กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดศธ.ป้องกันโควิด-19
ผู้เขียน : plan
เข้าชม : 64
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดศธ.ป้องกันโควิด-19 ย้ำหากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนตามประกาศผู้บริหารก็จะต้องรับผิดชอบและถูกลงโทษ

วันนี้ (17 มี.ค.2563นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบศธ.ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ.2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของศธ.ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 5 อันดับล่าสุด

      ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ Post : 1/มิ.ย./2563
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักร Post : 12/พ.ค./2563
      แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 Post : 7/พ.ค./2563
      คณะรัฐมนตรีมีมติวันหยุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 Post : 30/เม.ย./2563
      ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปอีก 1 เดือน Post : 28/เม.ย./2563ระบบหนังสือราชการออนไลน์ (E-Office)

Image

ระบบงบประมาณออนไลน์ (E-Budget)

Image

ระบบบุคลากรออนไลน์ (E-person)

Image

ระบบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

Image

ระบบผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้ใหญ่ (E-Register)

Image

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS60)

Image
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068

ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - ครู กศน.ดอทคอม