[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุรพล วงศ์หวัน
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพะเยา
บริหารหารการศึกษา

Click เพื่อดูประวัติ
นายทวีโชค เรืองขจรเมธี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มการศึกษานอกระบบ

Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวธิดารัตน์ นอศรี
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

Click เพื่อดูประวัติ
นางเกศชนก เขียวอาสะวะ
นักจัดการงานทั่วไป
งานบุคลากร

Click เพื่อดูประวัติ
นายสมบูรณ์ ปักษา
พนักงานพิมพ์ ส.3
งานอาคารสถานที่

Click เพื่อดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.ดนุรักษ์ สุริยะ
พนักงานธุรการ ส.๒
งานสารบรรณ

Click เพื่อดูประวัติ
นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล
รอง ผอ.สนง.กศน.จ.พะเยา
บริหารการศึกษา

Click เพื่อดูประวัติ
นายเดชา ใจหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงินงบประมาณ

Click เพื่อดูประวัติ
นางปรียากร ศรีเมือง
นักวิชาการพัสดุ
งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวจินตนา สมวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงินนอกงบประมาณ

Click เพื่อดูประวัติ
นายพิชัย บุญปั๋น
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถยนต์ราชการ-บำรุงสาธารณูฯ

Click เพื่อดูประวัติ
นางบุบผา ฉิมงาม
พนักงานบริการ
งานบริการทั่วไป

Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนันท์ธนัษฐ์ มณีพราว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มอำนวยการ
2 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
3 : กลุ่มการศึกษานอกระบบ
4 : กลุ่มส่่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
5 : กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
6 : กลุ่มศึกษานิเทศ
7 : กลุ่มตรวจสอบภายใน

ระบบหนังสือราชการออนไลน์ (E-Office)

Image

ระบบงบประมาณออนไลน์ (E-Budget)

Image

ระบบบุคลากรออนไลน์ (E-person)

Image

ระบบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

Image

ระบบผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้ใหญ่ (E-Register)

Image

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS60)

Image

ระบบนักเรียนออกกลางคันกระทรวงศึกษาธิการ

Image

ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.จ.พะเยา

Image
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068

ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - ครู กศน.ดอทคอม