[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา

ผู้บริหารสังกัด กศน.จ.พะเยา  
 

..ผู้บริหารสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 

       

 

 
 
( นายสุรพล วงศ์หวัน)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
 
 
( นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล)
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
   
( นายอดิสอน ขุ่ยคำ )
ผู้อำนวยการ.กศน.อ.เมืองพะเยา
( นางแววดาว  จิตตะมาลา )
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงคำ
( นางสาวลีลาวดี สีหบัณฑ์ ) 
ผู้อำนวยการ.กศน.อ.ปง
     
( นายถนอม โยวัง )
ผู้อำนวยการ.กศน.อ.ดอกคำใต้
( นายชิต กาศสนุก )
ผู้อำนวยการ.กศน.อ.จุน
( นางสิริญญา เรืองขจรเมธี ) 
ผู้อำนวยการ.กศน.อ.แม่ใจ
     
( นางจารุณี แก้วประภา )
ผู้อำนวยการ.กศน.อ.เชียงม่วน
( นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล )
ผู้อำนวยการ.กศน.อ.ภูซาง
( นางวารณี วิชัยศิริ ) 
ผู้อำนวยการ.กศน.อ.ภูกามยาว
ระบบหนังสือราชการออนไลน์ (E-Office)

Image

ระบบงบประมาณออนไลน์ (E-Budget)

Image

ระบบบุคลากรออนไลน์ (E-person)

Image

ระบบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

Image

ระบบผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้ใหญ่ (E-Register)

Image

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS60)

Image
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
425 หมูที่ 11 ถนนซุปเปอรไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5488-7065 , 0-5488-7066 โทรสาร.0-54887067 ,0-5488-7068

ปรับปรุงพัฒนาโดย : Wutthichai berkban กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จ.พะเยา ขอขอบคุณ Atommysite - ครู กศน.ดอทคอม