รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  25/11/22 - 15:47
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  25/11/22 - 15:50
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  25/11/22 - 15:55
4
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  26/11/22 - 14:16
5
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  28/11/22 - 08:17
6
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  28/11/22 - 10:12
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  28/11/22 - 13:25
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  30/11/22 - 14:53


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :