รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  24/11/22 - 17:15
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  25/11/22 - 08:53
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  25/11/22 - 09:05
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  25/11/22 - 09:22
5
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  25/11/22 - 10:45
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  25/11/22 - 11:11
7
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  25/11/22 - 14:02
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  25/11/22 - 14:52
9
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  28/11/22 - 10:13
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  28/11/22 - 13:20
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  28/11/22 - 13:24
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  30/11/22 - 10:03


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :