รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������ ������������������ ���


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/22 - 11:44
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/22 - 11:48
3
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  24/11/22 - 11:59
4
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  24/11/22 - 12:45
5
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  24/11/22 - 13:02
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/22 - 13:34
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/22 - 13:54
8
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  24/11/22 - 15:48
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  24/11/22 - 15:59
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  25/11/22 - 11:15
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  28/11/22 - 09:12
12
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  28/11/22 - 10:14
13
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  06/12/22 - 13:43
14
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/12/22 - 13:33
15
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  15/12/22 - 14:52


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :