รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง (���������������������������������) ������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���.���.


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  23/11/22 - 16:30
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  23/11/22 - 16:35
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/22 - 08:40
4
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  24/11/22 - 09:38
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/22 - 10:36
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  24/11/22 - 10:38
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/22 - 11:11
8
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  24/11/22 - 11:23
9
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/22 - 13:42
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  24/11/22 - 15:50
11
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  28/11/22 - 09:05
12
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  28/11/22 - 10:15
13
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  30/11/22 - 09:25
14
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  30/11/22 - 09:30
15
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  02/12/22 - 15:23


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :