รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  23/11/22 - 15:45
2
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  23/11/22 - 15:47
3
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  23/11/22 - 16:31
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  24/11/22 - 08:32
5
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  24/11/22 - 09:38
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  24/11/22 - 10:11
7
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  24/11/22 - 10:50
8
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  28/11/22 - 10:18


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :