รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���.���. 2566


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  21/11/22 - 16:38
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  21/11/22 - 16:45
3
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  21/11/22 - 17:14
4
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  21/11/22 - 18:07
5
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  22/11/22 - 08:22
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  22/11/22 - 08:31
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  22/11/22 - 09:12
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  22/11/22 - 09:17
9
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  22/11/22 - 09:21
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  22/11/22 - 10:29
11
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  22/11/22 - 13:05
12
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  22/11/22 - 13:05
13
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  22/11/22 - 13:07
14
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  22/11/22 - 13:14
15
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  22/11/22 - 13:33
16
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  22/11/22 - 13:48
17
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  23/11/22 - 08:38


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :