รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������� 130


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  17/11/22 - 09:57
2
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  17/11/22 - 10:23
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  17/11/22 - 10:46
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  17/11/22 - 10:56
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  17/11/22 - 11:00
6
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  17/11/22 - 12:34
7
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  17/11/22 - 13:07
8
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  17/11/22 - 15:18
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  18/11/22 - 08:41
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  22/11/22 - 10:17


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :