รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ \"��������������������������������� 2565\"


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  16/11/22 - 15:52
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  16/11/22 - 16:01
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  16/11/22 - 16:11
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  16/11/22 - 16:14
5
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  16/11/22 - 16:55
6
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  17/11/22 - 09:53
7
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  17/11/22 - 15:22
8
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  18/11/22 - 09:00
9
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  22/11/22 - 10:05


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :