รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  16/11/22 - 15:54
2
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  16/11/22 - 15:59
3
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  16/11/22 - 16:01
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  16/11/22 - 16:08
5
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/22 - 16:09
6
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  16/11/22 - 16:54
7
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  17/11/22 - 09:54
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  17/11/22 - 11:15
9
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  17/11/22 - 15:25
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  18/11/22 - 09:04
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  22/11/22 - 10:02
12
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  22/11/22 - 15:10
13
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  22/11/22 - 15:35
14
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  22/11/22 - 16:11
15
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  23/11/22 - 08:29
16
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  23/11/22 - 10:23
17
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  23/11/22 - 10:32
18
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/22 - 12:03
19
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  23/11/22 - 16:22
20
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  30/11/22 - 09:31


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :