รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� HSK 1


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  14/11/22 - 15:06
2
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  14/11/22 - 15:07
3
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 15:23
4
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  14/11/22 - 15:51
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  14/11/22 - 17:40
6
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  14/11/22 - 18:17
7
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/22 - 08:50
8
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  15/11/22 - 14:25
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/22 - 13:28
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  22/11/22 - 10:46


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :