รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  14/11/22 - 10:23
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  14/11/22 - 10:26
3
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  14/11/22 - 10:43
4
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  14/11/22 - 11:12
5
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  14/11/22 - 11:17
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  14/11/22 - 11:20
7
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  14/11/22 - 11:23
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  14/11/22 - 15:07
9
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 15:25
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  16/11/22 - 13:32
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  22/11/22 - 10:52
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  22/11/22 - 10:53


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :