รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2 ������������������������������ 2565 ���������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  14/11/22 - 10:27
2
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  14/11/22 - 10:30
3
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  14/11/22 - 10:43
4
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  14/11/22 - 10:44
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  14/11/22 - 11:11
6
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  14/11/22 - 11:13
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  14/11/22 - 11:19
8
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  14/11/22 - 15:07
9
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  15/11/22 - 09:16
10
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  15/11/22 - 11:04
11
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  15/11/22 - 11:58
12
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  19/11/22 - 10:18
13
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  22/11/22 - 13:23
14
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  22/11/22 - 15:26
15
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  28/11/22 - 08:45


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :