รายงานการรับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (สำหรับอำเภอ)
เรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


ที่
กศน.อำเภอ ที่รับหนังสือราชการแล้ว
วัน/เวลาที่รับ
1
 ศูนย์ กศน.อ.ภูกามยาว  11/11/22 - 14:13
2
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงม่วน  11/11/22 - 14:15
3
 ศูนย์ กศน.อ.เมืองพะเยา  11/11/22 - 14:44
4
 ศูนย์ กศน.อ.จุน  11/11/22 - 15:00
5
 ศูนย์ กศน.อ.เชียงคำ  11/11/22 - 15:01
6
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  11/11/22 - 15:03
7
 ศูนย์ กศน.อ.ภูซาง  11/11/22 - 15:47
8
 ศูนย์ กศน.อ.แม่ใจ  14/11/22 - 09:53
9
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  14/11/22 - 10:41
10
 ศูนย์ กศน.อ.ดอกคำใต้  14/11/22 - 10:45
11
 ศูนย์ กศน.อ.ปง  23/11/22 - 12:08


กรุณากรอก Username และ Password ก่อน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถรับหนังสือราชการได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ comscizaa731@hotmail.com หรือติดต่อได้ที่ 0-5488-7065 , 0-5488-7067


Login รับหนังสือราชการออนไลน์
Username :
Password :